Zaostrzone przepisy karne wobec kierowców.

Zaostrzone przepisy karne wobec kierowców popełniających przewinienie na drodze. Do niedawna kierowanie pojazdem pomimo braku stosownych uprawnień stanowiło  wykroczenie, za które przewidziana była jedynie kara grzywny. Od 18 maja 2015 r. osoby, które dopuszczą się kierowania pojazdem pomimo braku stosownego uprawnienia, popełnią  przestępstwo. Za ten czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

W nowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy – znajdując się w tym stanie – spowodowali wypadek drogowy, czyli zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne. Z 10 do 15 lat wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany, wynosi 3 lata.

Sądy mają prawo orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla osób, które zostaną drugi raz złapane na prowadzeniu pod wpływem alkoholu. Minimalna nawiązka zasądzana od kierowcy, który na jeździe po pijanemu został zatrzymany pierwszy raz, wyniesie 5 tys. zł. Dwa razy tyle zapłaci recydywista.

18 maja 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób.

Policja zatrzyma  dokument prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej  i prześle go do właściwego starosty, który- wydając decyzję administracyjną  formalnie zatrzyma ten dokument,  za pierwszym razem na 3 miesiące. Złapanie kierowcy na kierowaniu pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Po wprowadzanych zmianach grzywny za zbyt szybką jazdę będą znacznie wyższe, a ich wysokość ma być uzależniona od średnich zarobków w kraju za poprzedni rok. Sama wysokość mandatów ma zmieniać się co roku i będzie zależała od średnich zarobków w Polsce.

Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym oznacza mandat wyższy o drugie tyle, niż w terenie niezabudowanym. Przykładowo – za przekroczenie szybkości o 41-50 km/h w terenie niezabudowanym, otrzymamy mandat w wysokości 532 zł (przelicznik średniej krajowej za 2013 rok). Takie samo przewinienie w terenie zabudowanym oznaczać będzie już mandat w wysokości 1064 zł.