Zakażenia pacjenta w jednostce służby zdrowia.

Zakażenia pacjenta w jednostce służby zdrowia: jak do niego może dojść i jakie niesie z sobą konsekwencje dla pacjenta i jednostki służby zdrowia.

Sprawy o zadośćuczynienie w sytuacji, gdy doszło do zakażenia pacjenta w jednostce służby zdrowia (szpital, przychodnia, stacja dializ), a następnie sepsy są dosyć swoiste i trudne dla jednostki służby zdrowia. Sepsa, zwana też posocznicą, jest  specyficzną reakcją organizmu pacjenta na zakażenie bakteryjne, grzybicze lub wirusowe.

W wyniku infekcji, bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej, dochodzi do osłabienia bariery odpornościowej i do zakażenia wielonarządowego. Sepsa znana jest pod nazwą „posocznica”. Do grupy podwyższonego ryzyka należą noworodki, osoby starsze, pacjenci po przeszczepach i po inwazyjnych procedurach medycznych.