Sprawy majątkowe
  • podział majątku wspólnego małżonków;
  • przygotowanie umowy majątkowej małżeńskiej;
  • intercyzy;
  • rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków;
  • podział udziałów w spółkach;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków;
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
  • umowy cywilnoprawne regulujące kwestie finansowe między partnerami w związkach nieformalnych;
  • rozliczenie majątku powstałego w związku partnerskim.
Sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe

Zielonka – Steckert – Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

ul. Ks. Witolda 49 / 4
50-202 Wrocław

+48 71 735 17 67
+48 512 049 828
info@eslzlegal.com

W sprawach pilnych i nagłych jesteśmy dostępni 24/7 pod numerem telefonu komórkowego.