Sprawy karne

Sprawy karne są częścią naszej oferty. Zgodnie Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”.

Podejmujemy się reprezentowania i obrony osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa. Jesteśmy obecni i wspieramy naszych klientów już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę, następnie przed sądem oraz w postępowaniu wykonawczym.

Posiadamy doświadczenie i podejmujemy się spraw w następującym obszarze:

  • Sprawy karne gospodarcze (w tym sprawy przeciwko członkom zarządu, o niegospodarność, o działanie na szkodę spółki)

  • Sprawy karne skarbowe (przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe): czyny polegające na naruszeniu zakazów i nakazów prawa podatkowego, celnego, dewizowego i przepisów odnoszących się do gier hazardowych

  • Pomoc prawna w przypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

  • Sprawy dotyczące wypadków drogowych

  • Przestępstwa narkotykowe: handel, obrót, wytwarzanie i posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

  • Przestępstwa na tle seksualnym

Sprawy karne

Sprawy karne

Dane teleadresowe

Zielonka – Steckert – Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

ul. Ks. Witolda 49 / 4
50-202 Wrocław

+48 71 735 17 67
+48 512 049 828
info@eslzlegal.com

W sprawach pilnych i nagłych jesteśmy dostępni 24/7 pod numerem telefonu komórkowego.