Rozwód i alimenty
  Rozwód Wrocław. Oferujemy pomoc w następujących sprawach.
 • Pomoc prawna w przygotowaniu pozwu o rozwód;
 • Pomoc prawna w przygotowaniu pozwu o alimenty;
 • Przygotowanie planu wychowawczego;
 • Sprawy o separację;
 • Rozwód z lub bez orzekania o winie;
 • Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • Alimenty na małoletnie dziecko i/lub małżonka;
 • Zwiększenie lub obniżenie alimentów;
 • Kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem;
 • Ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniego dziecka;
 • Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków;
 • Ustalenie ojcostwa;
 • Zaprzeczenie ojcostwa;
 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • Wniosek o zmianę wyroku rozwodowego;
 • Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem;
 • Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem;
 • Wniosek o zobowiązanie rodzica do umożliwienia realizowania kontaktów z dzieckiem;
 • Przysposobienie dziecka;
 • Porwania rodzicielskie (Konwencja Haska dotycząca uprowadzenia dziecka).
Rozwody i alimenty Opieka nad dzieckiem

Rozwód i alimenty
Opieka nad dzieckiem

Dane teleadresowe

Zielonka – Steckert – Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

ul. Ks. Witolda 49 / 4
50-202 Wrocław

+48 71 735 17 67
+48 512 049 828
info@eslzlegal.com

W sprawach pilnych i nagłych jesteśmy dostępni 24/7 pod numerem telefonu komórkowego.