Komu płacić alimenty na pełnoletnie dziecko – co dalej z obowiązkiem alimentacyjnym

Komu płacić alimenty na pełnoletnie dziecko jest częstym dylematem rozwiedzionych i płacących alimenty rodziców.

W orzeczeniu o alimentach zawsze jest wskazana osoba, która ma je odbierać, co nie oznacza, że jest osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów. Alimenty są na DZIECKO a nie na opiekuna prawnego dziecka. 

Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, zazwyczaj jednego z rodziców – tego, z którym dziecko mieszka. Przedstawiciel ustawowy sprawuje zarząd nad majątkiem dziecka, aż do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Do momentu osiągnięcia pełnoletności alimenty należy płacić do rąk przedstawiciela ustawowego. 

Komu płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? W momencie, gdy dziecko osiąga pełnoletność, wszelkie kwestie dotyczące płacenia alimentów należy wyjaśniać z dzieckiem bezpośrednio. Drugie z rodziców przestało bowiem być przedstawicielem ustawowym dziecka i nie jest uprawnione do podejmowania decyzji w kwestii alimentów i innych. Chyba że dziecko udzieli drugiemu z rodziców pełnomocnictwa.

Komu płacić alimenty na pełnoletnie dziecko – uchwała Sądu Najwyższego.

Komu płacić alimenty na pełnoletnie dziecko wyjaśnia uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 roku (sygn. Akt III CZP 14/77). Stwierdzono w niej, że w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do alimentacji, wypłata alimentów może nastąpić wyłącznie na ręce uprawnionego bezpośrednio.

Zdarza się w takiej sytuacji, że drugie z rodziców składa wniosek o egzekucję alimentów do komornika. Komornik powinien odmówić wszczęcia egzekucji, gdyż wniosek pochodzi od osoby nieuprawnionej. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o egzekucję alimentów jest wierzyciel, czyli pełnoletnie dziecko. Czasem jednak komornik może przeoczyć fakt, że dziecko osiągnęło pełnoletność. Zacznie wtedy  ściągać z konta bankowego osoby obowiązanej do płacenia alimentów „zaległe” świadczenia.

„Nie chcę od Ciebie żadnych alimentów”

Bywa też, że rozwiedzeni małżonkowie zawierają swoisty „układ”. Ty nie kontaktujesz się z nami, szczególnie z dzieckiem, a ja nie chcę alimentów. Taki „układ” jest często proponowany temu z rodziców, któremu również utrudniano kontakty z dzieckiem. Zmęczona nieustającymi kłopotami i trudnościami osoba godzi się na taki „układ”.  Ta „ugoda” może oczywiście funkcjonować jakiś czas, a dokładnie do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Pełnoletnie dziecko będzie mogło wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko temu z rodziców, które było zobowiązane do płacenia alimentów. Pełnoletnie dziecko może zażądać ich zapłacenia do 3 lat wstecz i do systematycznego ich ściągania od dłużnika.