Odszkodowania i błędy medyczne
  • Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych;
  • Odszkodowania za szkodę w pojeździe;
  • Dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy;
  • Dochodzenie odszkodowań z tytułu błędu medycznego;
  • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzką Komisją Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • Zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek wypadku;
  • Zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek błędu medycznego;
  • Zwrot kosztów leczenia;
  • Zwrot utraconego zarobku.
Odszkodowania

Odszkodowania i wypadki
Błędy medyczne

Dane teleadresowe

Zielonka – Steckert – Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

ul. Ks. Witolda 49 / 4
50-202 Wrocław

+48 71 735 17 67
+48 512 049 828
info@eslzlegal.com

W sprawach pilnych i nagłych jesteśmy dostępni 24/7 pod numerem telefonu komórkowego.