Nieruchomości
 • Przygotowanie analizy sytuacji prawnej nieruchomości;
 • Przygotowanie umowy sprzedaży nieruchomości;
 • Przygotowanie projektów umowy przedwstępnej sprzedaży i umowy przyrzeczonej;
 • Analiza umowy sprzedaży nieruchomości;
 • Asysta podczas podpisywania notarialnych umów dotyczących nieruchomości;
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej pod względem prawnym i podatkowym formy zakupu nieruchomości;
 • Przygotowanie umowy wynajmu;
 • Analiza umowy wynajmu;
 • Przygotowanie umowy deweloperskiej;
 • Analizowanie umów deweloperskich dla klientów indywidualnych (w szczególności wyjaśnienie konsekwencji prawnych konkretnych postanowień umowy deweloperskiej)
 • Sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • Sprawy o podział nieruchomości;
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • Rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami;
 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami;
 • Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Nieruchomości

Nieruchomości

Dane teleadresowe

Zielonka – Steckert – Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

ul. Ks. Witolda 49 / 4
50-202 Wrocław

+48 71 735 17 67
+48 512 049 828
info@eslzlegal.com

W sprawach pilnych i nagłych jesteśmy dostępni 24/7 pod numerem telefonu komórkowego.