Obowiązek udzielenia pacjentowi informacji

Obowiązek udzielenia pacjentowi informacji należy do lekarza. Pacjent ma prawo wiedzieć, a obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Tak wynika to z art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku pacjenta. Jak to wygląda w praktyce? Na co pacjencie powinni zwracać uwagę podpisując zgodę na procedury medyczne i co pacjent ma prawo wiedzieć? Czy każda zgoda podpisana przez pacjenta jest ważna? Kiedy pacjent ma prawo do zadośćuczynienia?

Read more